Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli Hizmetli ve Sözleşmeli Hemşirelik Unvanlarında Sözlü Sınava Katılacaklara İlişkin İlan
  15.06.2023

  TC
  ANKARA BATI 
  ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE
  İŞBU İLAN TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP AYRICA YAZILI BİLDİRİM YAPILMAYACAKTIR

  İLÂN
   

          İLGİ: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli ve E-32992892-7398/11083 sayılı yazısı ile sözleşmeli zabıt kâtipliği, sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, sözleşmeli şoför, sözleşmeli mübaşir, sözleşmeli hizmetli ünvanlarında yapılacak personel istihdamında Komisyon Başkanlığımız sınav merkezi olarak belirlenmiştir. 

          Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 24.04.2023 tarihli ve E-18514707-902.03-4010/60162 sayılı yazısı ile sözleşmeli hemşire ünvanında yapılacak personel istihdamında Komisyon Başkanlığımız sınav merkezi olarak belirlenmiştir. 

          Sınav Kurulumuzca sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi unvanında boy kilo ölçümleri, sözleşmeli zabıt kâtibi unvanlarında ise uygulama sınavları icra edilmiş, sözleşmeli mübaşirlik, sözleşmeli şoförlük, sözleşmeli hizmetli ve sözleşmeli hemşire unvanlarında adayların başvuru evrakı üzerinde yapılan inceleme tamamlanmıştır.

          Adaylar sözlü sınavına katılma durumlarını aşağıda yer alan link aracılığıyla TC kimlik numarası sorgulamak suretiyle öğrenebileceklerdir. 

          Sözleşmeli zabıt kâtibi, sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, sözleşmeli mübaşirlik, sözleşmeli hizmetli, sözleşmeli şoför ve sözleşmeli hemşire unvanlarında sözlü sınav 19/06/2023 tarihinde saat 09:00'da Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ankara Batı Adliyesi Ankara Batı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı  2. Kat Toplantı Salonunda icra edilecektir. 

          Sözleşmeli şoför uygulama sınavı 21/06/2023 tarihinde saat: 15:00'da Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ankara Batı Adliyesi Ankara Batı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı  2. Kat Toplantı Salonunda icra edilecektir. 

          Sözlü sınavına katılacak adayların, kimliklerinin teşhisine imkan sağlayacak nüfus cüzdanı veya ehliyet ile sözlü sınav alanına gelmeleri önem arz etmektedir. Nüfus cüzdanı veya ehliyet ibraz etmeyen adaylar hiçbir şekilde sözlü sınava alınmayacaklardır. 

          Adayların sınavın yapılacağı alanda sınavın başlayış saatinden en az 30 dakika önce hazır bulunmaları gerekmektedir.       

          Sınav sonuçlarına karşı Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 5 iş günü içerisinde sınav kurulumuza itiraz hakkınız bulunduğu hususu ihtar olunur. 15/06/2023

   

          Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Sözlü Sınava Katılım Durumu için Tıklayınız

          Sözleşmeli Şoförlük Sözlü Sınava Katılım Durumu için Tıklayınız

          Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınava Katılım Durumu için Tıklayınız

          Sözleşmeli Mübaşirlik Sözlü Sınava Katılım Durumu için Tıklayınız

          Sözleşmeli Hizmetli Sözlü Sınava Katılım Durumu İçin Tıklayınız

          Sözleşmeli Hemşire Sözlü Sınava Katılım Durumu için Tıklayınız

  Adres

  Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA

  Telefon

  0312 246 40 00

  E-Posta

  ankarabaticbsisaretadalet.gov.tr