Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanlarında Başvuru Sonuçları
  01.06.2023

  TC
  ANKARA BATI 
  ANKARA BATI ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE
  İŞBU İLAN TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP AYRICA YAZILI BİLDİRİM YAPILMAYACAKTIR

  İLÂN

   

        Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli ve E-32992892-7398/11083 sayılı yazısı gereğince Adlî ve idari yargıda görev yapmak üzere;  6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında  sözleşmeli zabıt kâtipliği, sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, sözleşmeli şoför, sözleşmeli mübaşir, Sözleşmeli Hizmetli, Sözleşmeli Hemşire unvanlarında yapılacak personel istihdamında Komisyon Başkanlığımız sınav merkezi olarak belirlenmiştir. 

        Sınav başvuruları 11.05.2023 tarihinde sona ermiş olup; Komisyon Başkanlığımızca adayların evrakı üzerinde yapılan inceleme tamamlanmış olup; 

        Sözleşmeli zabıt kâtipliği ve sözleşmeli koruma güvenlik görevlisi unvanlarında başvuru sonuçlarına aşağıda yer alan link aracılığıyla TC kimlik numarası sorgulamak suretiyle öğrenebileceklerdir. 

        Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için boy ve kilo ölçümü 05.06.2022 günü saat 10:00'da Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ankara Batı Adliyesi Ankara Batı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı  2. Kat Toplantı Salonunda icra edilecektir. 

        Sözleşmeli zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav 09.06.2023 günü saat 09:30'da icra edilecektir.

        Sözleşmeli zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav,  Fatih Mahallesi Kültür Sokak No:16, 06932, Sincan/ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezinde icra edilecektir.    

        Uygulamalı sınav ile boy ve kilo ölçümüne katılacak adayların, kimliklerinin teşhisine imkan sağlayacak nüfus cüzdanı veya ehliyet ile sınav ve ölçüm alanına gelmeleri önem arzetmektedir. Nüfus cüzdanı veya ehliyet ibraz etmeyen adaylar hiçbir şekilde uygulamalı sınava veya boy-kilo ölçümüne alınmayacaklardır. 

        Adaylar uygulamalı sınav veya boy ve kilo ölçümünün yapılacağı alana sınav ve ölçüm için belirlenen başlayış saatinden en az 30 dakika önce hazır bulunmaları gerekmektedir. 

        Uygulamalı sınavın yapılacağı adresin konum bilgisi: 
        https://g.page/Ankarapem?share

        Boy  ve kilo ölçümünün yapılacağı adresin konum bilgisi:
        https://goo.gl/maps/QKfNecUeuZEqPGnq6
      
        Sözleşmeli zabıt kâtipliği, sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, sözleşmeli mübaşir, Sözleşmeli Hizmetli, Sözleşmeli Şoför ve Sözleşmeli Hemşire unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar 15/06/2023 günü adliyemiz internet sitesinde yayınlanacaktır. 

        İşbu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat çıkarılmayacaktır. Başvuru  sonuçlarına karşı Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 5 iş günü içerisinde itiraz hakkınız bulunduğu hususu ihtar olunur.

   

  Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

  Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanlarında Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

  Adres

  Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA

  Telefon

  0312 246 40 00

  E-Posta

  ankarabaticbsisaretadalet.gov.tr