Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Sözleşmeli İcra Kâtipliği, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Sözleşmeli Mübaşirlik unvanlarında sözlü sınava katılım sorgu sonuçları
  16.05.2022

  TC
  ANKARA BATI 
  ANKARA BATI ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE
  İŞBU İLAN TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP AYRICA YAZILI BİLDİRİM YAPILMAYACAKTIR

  İLÂN

      Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarih ve E-32992892-4089/5811 sayılı Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu yazısı gereğince Adlî ve idari yargıda görev yapmak üzere;  6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Nallıhan Adliyesi için 2, Kızılcahamam Adliyesi için 2 ve Kahramankazan Adliyesi için 1 sözleşmeli zabıt kâtibi, Ankara Batı Adliyesi için 9 sözleşmeli mübaşir, Ankara Batı Adliyesi için 15, Beypazarı Adliyesi için 2, Kahramankazan Adliyesi için 2, Kızılcahamam Adliyesi için 2 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 35 personel istihdam edilmesi için Komisyon Başkanlığımız sınav merkezi olarak belirlenmiştir. 

      Yine Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı  01.03.2022 tarih ve 99849611-E.768/2392 sayılı Sözleşmeli İcra Kâtipliği Sınavı konulu yazısı gereğince  6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Ankara Batı Adliyesi için 2 ve Kahramankazan Adliyesi için 1 olmak üzere toplamda 3 sözleşmeli icra kâtibi alınması amacıyla Komisyon Başkanlığımız sınav merkezi olarak belirlenmiştir. 

      Sınav Kurulumuzca sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi unvanında boy kilo ölçümleri, sözleşmeli zabıt kâtibi ve sözleşmeli icra kâtibi unvanlarında ise uygulamalı sınavları icra edilmiş, sözleşmeli mübaşirlik unvanında adayların başvuru evrakı üzerinde yapılan inceleme tamamlanmıştır.

      Adaylar sözlü sınavına katılma durumlarını aşağıda yer alan link aracılığıyla TC kimlik numarası sorgulamak suretiyle öğrenebileceklerdir. 

      Sözleşmeli zabıt kâtibi, sözleşmeli icra kâtibi, sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile sözleşmeli mübaşirlik unvanlarında sözlü sınav 23.05.2022 tarihinde saat 10:00'da Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ankara Batı Adliyesi Ankara Batı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı  2. Kat Toplantı Salonunda icra edilecektir. 

      Sözlü sınavına katılacak adayların, kimliklerinin teşhisine imkan sağlayacak nüfus cüzdanı veya ehliyet ile sözlü sınav alanına  gelmeleri önem arzetmektedir. Nüfus cüzdanı veya ehliyet ibraz etmeyen adaylar hiçbir şekilde sözlü sınava alınmayacaklardır. 

      Adaylar sınavın yapılacağı alana sınavın başlayış saatinden en az 30 dakika önce hazır bulunmaları gerekmektedir. 
      
      Sözlü sınava COVID-19 pozitif veya temaslı olarak karantinada olması nedeniyle katılamayacak adayların, Komisyon Başkanlığımıza ait 0 312 246 40 95 ile 0 312 246 42 17 telefon numaralarını arayarak bilgi vermeleri, kendilerine söylenecek olan mail adresine karantinada olduklarını gösterir rapor ve mazeret taleplerine ilişkin dilekçelerini Komisyonumuzca değerlendirilmek üzere ulaştırmaları gerekmektedir.       

      Sözlü sınav süresince COVID-19 salgın hastalığı kapsamında Sağlık Bakanlığı ile İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan tüm tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.

      
      Boy  ve kilo ölçümünün yapılacağı adresin konum bilgisi:
      https://goo.gl/maps/QKfNecUeuZEqPGnq6

      
      Sözlü sınava katılacak olan tüm adaylar sözlü sınava gelirken yanlarında daha önceden başvuruda bulundukları e-devlet sistemine yüklenen diploma veya öğrenim belgesi, askerlik durum belgesi, (biyometrik fotoğraflı güvenlik araştırma formu, güncel eş durum beyanı, güncel askerlik durum belgesinin e-devlet sisteminde karekodlu olarak getirilebileceği gibi askerlik şubesinden ıslak imzalı belgeninde getirilebileceği) sertifika veya transkript ile silahlı özel güvenlik kartının bir suretini getirmeleri gerekmektedir. 
   
      Sınav sonuçlarına karşı Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 5 iş günü içerisinde sınav kurulumuza itiraz hakkınız bulunduğu hususu ihtar olunur. 16.05.2022

   

   

      Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Sözlü Sınava Katılım Durumu için Tıklayınız

      Sözleşmeli İcra Kâtipliği Sözlü Sınava Katılım Durumu  için Tıklayınız

      Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınava Katılım Durumu için Tıklayınız

      Sözleşmeli Mübaşirlik Sözlü Sınava Katılım Durumu için Tıklayınız

  Adres

  Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA

  Telefon

  0312 246 40 00

  E-Posta

  ankarabaticbsisaretadalet.gov.tr