Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Sözleşmeli İcra Kâtibi, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanlarında Başvuru Sonuçları
  11.04.2022

  TC
  ANKARA BATI 
  ANKARA BATI ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE
  İŞBU İLAN TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP AYRICA YAZILI BİLDİRİM YAPILMAYACAKTIR

  İLÂN

      Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarih ve E-32992892-4089/5811 sayılı Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu yazısı gereğince Adlî ve idari yargıda görev yapmak üzere;  6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Nallıhan Adliyesi için 2, Kızılcahamam Adliyesi için 2 ve Kahramankazan Adliyesi için 1 sözleşmeli zabıt kâtibi, Ankara Batı Adliyesi için 9 sözleşmeli mübaşir, Ankara Batı Adliyesi için 15, Beypazarı Adliyesi için 2, Kahramankazan Adliyesi için 2, Kızılcahamam Adliyesi için 2 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 35 personel istihdam edilmesi için Komisyon Başkanlığımız sınav merkezi olarak belirlenmiştir. 

      Yine Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı  01.03.2022 tarih ve 99849611-E.768/2392 sayılı Sözleşmeli İcra Kâtipliği Sınavı konulu yazısı gereğince  6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Ankara Batı Adliyesi için 2 ve Kahramankazan Adliyesi için 1 olmak üzere toplamda 3 sözleşmeli icra kâtibi alınması amacıyla Komisyon Başkanlığımız sınav merkezi olarak belirlenmiştir. 

      Sınav başvuruları 17.03.2022 tarihinde sona ermiş olup; Komisyon Başkanlığımızca adayların evrakı üzerinde yapılan inceleme tamamlanmış olup; 

      Sözleşmeli zabıt kâtibi ve sözleşmeli icra kâtibi unvanlarında uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi unvanında boy ve kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adaylar  başvuru sonuçlarını aşağıda yer alan link aracılığıyla TC kimlik numarası sorgulamak suretiyle öğrenebileceklerdir. 

      Sözleşmeli zabıt kâtibi, sözleşmeli icra kâtibi ve sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında yapılan inceleme sonrasında başvuruları reddedilen adaylar başvuru sonuçlarını aşağıda yer alan link aracılığıyla TC kimlik numarası sorgulamak suretiyle öğrenebileceklerdir. 

      Sözleşmeli zabıt kâtibi ve sözleşmeli icra kâtibi unvanları için uygulamalı sınav 09.05.2022 günü saat 09:30'da icra edilecektir.

      Sözleşmeli zabıt kâtibi ve sözleşmeli icra kâtibi unvanları için uygulamalı sınav,  Fatih Mahallesi Kültür Sokak No:16, 06932, Sincan/ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezinde icra edilecektir.

      Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için boy ve kilo ölçümü 18.04.2022 günü saat 10:00'da Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ankara Batı Adliyesi Ankara Batı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı  2. Kat Toplantı Salonunda icra edilecektir. 

      Uygulamalı sınav ile boy ve kilo ölçümüne katılacak adayların, kimliklerinin teşhisine imkan sağlayacak nüfus cüzdanı veya ehliyet ile sınav ve ölçüm alanına gelmeleri önem arzetmektedir. Nüfus cüzdanı veya ehliyet ibraz etmeyen adaylar hiçbir şekilde uygulamalı sınava veya boy-kilo ölçümüne alınmayacaklardır. 

      Adaylar uygulamalı sınav veya boy ve kilo ölçümünün yapılacağı alana sınav ve ölçüm için belirlenen başlayış saatinden en az 30 dakika önce hazır bulunmaları gerekmektedir. 

      Uygulamalı sınavın yapılacağı adresin konum bilgisi: 
      https://g.page/Ankarapem?share

      Boy  ve kilo ölçümünün yapılacağı adresin konum bilgisi:
      https://goo.gl/maps/QKfNecUeuZEqPGnq6
      
       Sözleşmeli zabıt kâtipliği, sözleşmeli icra kâtipliği, sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, sözleşmeli mübaşir unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar 16 Mayıs 2022 Pazartesi adliyemiz internet sitesinde yayınlanacaktır. 

      Boy/kilo ölçümüne COVID-19 pozitif veya temaslı olarak karantinada olması nedeniyle katılamayacak adayların, Komisyon Başkanlığımıza ait 0 312 246 40 95 ile 0 312 246 42 17 telefon numaralarını arayarak bilgi vermeleri, kendilerine söylenecek olan mail adresine karantinada olduklarını gösterir rapor ve mazeret taleplerine ilişkin dilekçelerini Komisyonumuzca değerlendirilmek üzere ulaştırmaları gerekmektedir.       

      Uygulamalı sınav ve boy - kilo ölçümü süresince COVID-19 salgın hastalığı kapsamında Sağlık Bakanlığı ile İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan sosyal mesafe ve maske gibi tüm tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.

      Sınav sonuçlarına karşı Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 5 iş günü içerisinde itiraz hakkınız bulunduğu hususu ihtar olunur. 11.04.2022

   

           Başkan 35088                              Üye 42610                              Üye 34076

                               (e-imzalıdır)                               (e-imzalıdır)                            (e-imzalıdır)                 

   

  Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Başvuru Sonucu İçin Tıklayınız


  Sözleşmeli İcra Kâtipliği Başvuru Sonucu İçin Tıklayınız


  Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Sonucu İçin Tıklayınız

  Adres

  Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA

  Telefon

  0312 246 40 00

  E-Posta

  ankarabaticbsisaretadalet.gov.tr