Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sincan İlçesi

   

   

      Başkent Ankara'nın batı koridorunda yer alan Sincan, Metropol bir ilçe olup, kuzeydoğuda Kazan, doğu ve güneydoğu'da Yenimahalle, güneybatıda Polatlı, batı ve kuzeybatıda Ayaş ilçeleriyle çevrilidir. Sincan'da ilk yerleşim tarihi ve uğradığı değişimler hakkında belgeye dayanan kesin bilgiler bulunmamaktadır. Sincan ile ilgili ilk yazılı belge 31.12.1892 tarihinde Sincanköy tren istasyonunun kurulmasıyla başlar. Sincan'da bilinen belgeli yerleşim ise 1926 yılına rastlamaktadır.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      Sincan, Ankara-İstanbul Tren Yolu ve Ankara-Ayaş-Beypazarı Devlet Kara Yolu üzerinde olması nedeniyle kısa zamanda hızlı bir şekilde gelişmiş buna paralel olarak 1956 yılında "Bucak Merkezi"ne dönüştürülmüş aynı yıl Belediye Teşkilatı kurulmuştur. 1983 yılında ilçe olan Sincan, 1988 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınmıştır.

       İlçe merkezinde yaşayan nüfusun büyük bir kısmını Ankara'da çalışan memur ve işçiler ile Sincan merkez ve organize sanayisinde faaliyette bulunan fabrikalarda çalışan işçiler ile bunların emeklileri teşkil etmektedir. Tarımsal alanların geniş olmaması ve birim alandan elde edilen ürünün rantabl olmayışı ile işçi ücretlerinin yüksek oluşu sebebiyle tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü alanlarda geniş bir iş sahası bulunmamaktadır. Ancak şeker pancarı ile kavun-karpuz hasadı döneminde bir kısım iş gücü tarımsal alanlara kaymakta, bu işçilerde büyük yekûn teşkil etmemektedir. İlçede tarımsal alanlar genellikle küçük aile işletmeleri olup, geniş çapta tarımsal faaliyetler yapılmamaktadır.

       Ankara kent merkezine 24 km. uzaklıkta olan Sincan, devamlı göç aldığından çok hızlı bir şekilde büyümektedir. Sincan'ın 2000 yılı genel nüfus sayımında 290.000 olan nüfusu 2014 yılında TÜİK verilerine göre 497.516'a ulaşmıştır.

   

  Adres

  Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA

  Telefon

  0312 246 40 00

  E-Posta

  ankarabaticbsisaretadalet.gov.tr