Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ankara Batı  Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü


       Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığınca "Onarıcı Adalet" ilkesi çerçevesinde suç mağdurlarının haklarının korunup desteklenmesi ve ikincil örselenmenin engellenmesi amacıyla 06/02/2020 tarihinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz Ankara Batı Adliyesi'nde faaliyete başlamıştır.

       Ankara Batı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nde Müdür, Psikolog, Pedagog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Zabıt Katibi ve Teknisyen görev yapmaktadır.

       Müdürlük, Ceza Yargılaması Destek Bürosu, Hukuk Yargılaması Destek Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosu ve Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu,  Adli Yardım Hizmetleri Bürosu şeklinde 5 ana birim ile hizmet vermektedir.

  Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu
       Mağdurlar, Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu'na doğrudan başvuracakları gibi, başka bir kurumun yönlendirmesi ile de başvurabilirler. Bunun yanında mağdurlar adli süreçte sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilirler ve başka bir kurum tarafından sunulmakta olan hizmete ihtiyaçları olması halinde ilgili kurumlara yönlendirilirler.

  Kırılgan Grup Destek Bürosu
       Uzmanlar tarafından yapılacak bireysel değerlendirme sonucunda kırılgan gruba dahil olduğu tespit edilen mağdurlara hizmetlerin sistematik bir şekilde ve zamanında sunulabilmesi için gerekli planlama, uygulama, izleme ve koordinasyon işlemlerinin, tek bir adli destek görevlisi tarafından etkin bir şekilde yürütülebilmesinin temini açısından vaka yönetimi uygulanacaktır. Haklarında alınması gereken tedbirlere ve sunulması gereken hizmetlere ilişkin önerilerin yer aldığı adli destek planı, adli destek görevlileri tarafından hazırlanacaktır. Bu plan gerektiğinde mahkemeye ya da savcılığa iletilecektir.

  Ceza Yargılaması Destek Bürosu
       Cumhuriyet Başsavcılıklarının ve Ceza Mahkemelerinin, sosyal inceleme raporu düzenlenmesine ve ifade esnasında uzman görevlendirilmesine yönelik talepleri, bu büroda görev yapan adli destek görevlileri tarafından karşılanmaktadır. Bu sayede, ceza yargılaması sürecinin tamamında uzmanlardan etkin bir şekilde yararlanılarak, mağdurların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesinin yanı sıra, uzmanın bilgi, beceri ve tecrübesinin adli sürece dahil edilmesiyle, delil kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

  Hukuk Yargılaması Destek Bürosu
       Hali hazırda sadece aile mahkemelerine yönelik sağlanan uzman desteği, ihtiyaç duyulan tüm hukuk mahkemelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Kurulan müdürlükler sayesinde özellikle aile mahkemesi olmayan yerlerde, aile mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan asliye hukuk mahkemelerinin de uzman desteğinden etkin şekilde faydalanması sağlanmaktadır.

  Adli Yardım Hizmetleri Bürosu
       Baroların adli yardım büroları ile eş güdüm halinde çalışan adli yardım hizmetleri bürosunda adli yardıma ihtiyaç duyanlara, bu hizmete başvurabilmeleri için gerekli olup UYAP üzerinden temin edilebilen bilgi ve belgelerin toplanmasında yardımcı olunarak taraflar ilgili birimlere yönlendirmektedir.

  Adli Görüşme Odaları
       Mağdur, tanık, suça sürüklenen çocuk, özel gereksinimi olan mağdurlar, cinsel suç ve aile içi şiddet mağdurları, engelli, yaşlı, göçmen ve bunun gibi diğer kırılgan gruba dahil mağdurların faydalanabildiği Adli Görüşme Odaları ile çocuğun üstün yararı ilkesi göz önünde bulundurularak onun yanında yer alan bir adli süreç yürütülmesi, görüşme yapılacak kişinin ruhsal/fiziksel koşullarına uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılması, ikincil örselenmenin önlenmesi, korunma ihtiyaçlarının tespiti ve ilgili hizmetlere yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

   

   

  BROŞÜR - KILAVUZ - BAŞVURU FORMU

    Tanıtım Broşürü  Tıklayınız...                      
  Mağdura Yaklaşım Kılavuzu  Tıklayınız...
  Adli Yardım Başvuru Formu  Tıklayınız...

   

  ADLİ DESTEK ve MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

         Müdür  0 (312) 246 44 49                               
  Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu   0 (312) 246 47 09
  Hukuk Yargılama Destek Bürosu   0 (312) 246 40 14  - 246 44 59
  Adli Yardım Hizmetleri Bürosu   0 (312) 246 47 09
  Ceza Yargılaması Destek Bürosu   0 (312) 246 41 38  - 246 41 39

     

  Adres

  Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA

  Telefon

  0312 246 40 00

  E-Posta

  ankarabaticbsisaretadalet.gov.tr