Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Adliyemize Tüm Girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) Kodu İstenecek
  07.12.2020

  T.C.
  ADALET BAKANLIĞI
  Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   

      Koronavirüs (Covid­19) salgını çerçevesinde geçtiğimiz süreçte tüm kamuda olduğu gibi adalet hizmetleri alanında da Sağlık Bakanlığı’nın kararları ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda birçok önlem hayata geçirilmiştir. 
      Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun uygun görüşü doğrultusunda hazırlanan “Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu” 29/05/2020 tarihinde teşkilatımızla paylaşılmıştır. Belirtilen tarihte teşkilatımıza duyurulan Çalışma Esasları Kılavuzunda, alınacak önlemler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
      Gelinen aşama itibariyle, bazı hususların teşkilatımıza tekrar hatırlatılmasında fayda görülmüştür. Bu çerçevede;
  1-Hizmet binalarına girişte, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodunun istenilmesi, 
  2- HES kodu uygulamasına geçileceğinin, önceden barolara bildirilerek, adliye internet sitesi başta olmak üzere diğer vasıtalarla duyurulması, 
  3- Hizmet binalarına girişte ihtiyaç duyanlara HES kodu alabilmelerinde yardımcı olmak üzere personel görevlendirilmesi, 
  4- Olası hak kayıplarının önüne geçilmesi ve giriş işlemlerinin hızlı biçimde yapılması için gerekli ilave önlemlerin alınması,   
  5- Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu’nda yer alan tedbirlere titizlikle riayet edilmesine devam edilmesi, 
  İl Pandemi Kurulları ile alınan ve alınmasında fayda görülen önlemler kapsamında sürekli    koordinasyon halinde olunması,  
      Hususlarında gereğini rica ederim. 
          

                                                                                                                          

                                                                                                                                             Şaban YILMAZ

                                                                                                                                                    Hâkim

                                                                                                                                                  Bakan a.

                                                                                                                                             Bakan Yardımcısı

  Adres

  Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA

  Telefon

  0312 246 40 00

  E-Posta

  ankarabaticbsisaretadalet.gov.tr