Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının icra katipliği unvanında sözlü sınav nihai başarı sonuçları
  20.09.2022

  T.C.
  ANKARA BATI ADLÎ YARGI 
  İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  (SINAV KURULU) 
  İLÂN
   
  SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİPLİĞİ
  SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI

   

      Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 01.03.2022 tarih ve 99849611-E.768/2392 sayılı Sözleşmeli İcra Kâtipliği Sınavı konulu yazısı gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Ankara Batı Adliyesi için 2, Kahramankazan Adliyesi için 1 sözleşmeli icra kâtibi olmak üzere toplam 3 sözleşmeli personel istihdam edilmesi için Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni kapsamında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara 23.05.2022 tarihinde sözlü sınav yapılmış olup; adaylarımız sözlü sınav sonuçlarına TC Kimlik numaraları ile aşağıda yer alan sorgulama alanı üzerinden ulaşabileceklerdir. 
      Sözlü sınav sonucuna göre ASIL veya YEDEK  olan adayların aşağıda listelenmiş belgeleri 05.10.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımıza bizzat teslim etmeleri ya da en geç belirtilen tarihe kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde başka il Adalet Komisyonu Başkanlıkları ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla belgeler taratılmış şekilde UYAP üzerinden ve ayrıca belgelerin fiziksel suretlerini APS yoluyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Kanuni bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin istihdamları yapılmayacaktır. 
      Sınav sonuçlarına adliyemiz internet sitesinden ilanından itibaren on gün içerisinde Adalet Komisyonumuza itiraz edebilirsiniz.
      Bu ilan tebliğ mahiyetinde adliyemiz internet sitesinde yayınlanmış olup; adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI hususu ilan olunur. 20/09/2022

      

      İSTENİLEN BELGELER

      1) 2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi (Asıl ve Yedek olarak başarılı olan adaylar)
   
      2) Öğrenim Durum Belgesi (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca veya noterce onaylanmış onaylı örneği, yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde, belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine ilişkin denklik belgesi, belge e-devletten temin edilmişse karekod doğrulamasının yapıldığına ilişkin şerhi içermesi gerekmektedir) (Asıl ve Yedek olarak başarılı olan adaylar)

      3) Bilgisayar/Daktilo Sertifikası/Transkript/Bilgisayar dersi gördüğüne dair okul yazısı (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği) (Sözleşmeli Zabıt Kâtipleri İçin)
   
      4) Askerlikle ilişiği olmadığını gösteren terhis belgesi veya e- devlet üzerinden alınacak güncel tarihli askerlik durum belgesi (Karekodla doğrulanabilir olacak şekilde) (Asıl ve Yedek olarak başarılı olan adaylar)

   
      5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan dilekçesi (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ) 

      6) Mal bildirim Formu (asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ) 

      7) 2 Adet- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp biyometrik fotoğraf yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak) (asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ) 

      8) Başka Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

      9) Eş Durum Beyanı (Bekar Adaylar da dahil olmak üzere) (asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)
    
      10) Nüfus Cüzdan fotokopisi (yaş tashihi ve isim değişikliği yaptıranların, yaş tashih ve isim değişikliğine dair karar örneğini eklemesi) (asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar) 
   
      11) 2 Adet – biyometrik fotoğraf (Güvenlik ve Soruşturma Formuna yapıştırılacak fotoğraf haricinde) (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere 6X9 ebadlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.) (asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar) 

      12) Tercih beyanı (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)


      NOTLAR:
      1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgelerden birer asıl yani ıslak imzalılarını getirmeleri gerekmektedir.

      2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; evrak asılları ya da e-devletten temin edilen karekod doğrulamalı diploma veya öğrenim belgesi, sertifika, transkript, terhis belgesi ve askerlik durum belgesi  gibi belgelerin suretlerine Komisyon Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aslı gibidir ya da karekod doğrulamalarının yapıldığına dair şerhi yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerde ıslak imzalı asıl nitelikteki belgeleri göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

      3- Evraklarını elden teslim edecek adaylar Ankara Batı Adliyesi 2. kat  Komisyon Başkanlığımıza bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise en geç 05 Ekim 2022 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Oğuzlar Mah. Prof.Dr. Necmettin Erbakan Cad. No:52  Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2. kat Etimesgut/ANKARA adresine Posta (APS) yapmaları gerekmektedir.

      4- Ankara içinde ikamet edenlerin evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başka bir Komisyon ya da Başsavcılık aracı kılınmamalıdır.

      5- İstenilen Sınav evrakları ile ilgili sorular için; Telefon Numarası: 0312 246 40 00 (santral) Dahili: 4095-4217 nolu telefonlardan iletişime geçebileceklerdir.

   

  Sözleşmeli İcra Katipliği Unvanında Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Sayfası için Tıklayınız

  Adres

  Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA

  Telefon

  0312 246 40 00

  E-Posta

  ankarabaticbsisaretadalet.gov.tr