Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Hemşire Unvanında Sözlü Sınav Nihai Başarı Sonucu
  04.10.2023

  T.C.
  ANKARA BATI ADLÎ YARGI 
  İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  (SINAV KURULU)

   

  İLÂN
   
  ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE UNVANINDA SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUCU 

  (İŞBU İLAN TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP AYRICA TEBLİĞ YAPILMAYACAKTIR) 

         Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 24.04.2023 tarihli ve E-18514707-902.03-4010/60162 sayılı yazısı ile sözleşmeli hemşire unvanında yapılacak personel istihdamında Komisyon Başkanlığımız sınav merkezi olarak belirlenmiştir. 
  Kızılcahamam Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 1  (bir) hemşire  unvanında personel istihdam edilmesi için Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni kapsamında yapılan sözlü sınav sonucuna,  aşağıda yer alan sorgulama ekranı üzerinden TC kimlik numaralı sorgulama ile ulaşılabilir. 
         Sözlü sınav sonucuna göre başarılı olan adayın aşağıda listelenmiş belgeleri Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince 13/10/2023 günü mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımıza bizzat teslim etmesi ya da en geç belirtilen tarihe kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde başka il adalet komisyonu başkanlıkları ya da Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla belgeler taratılmış şekilde UYAP üzerinden ve ayrıca belgelerin fiziksel suretlerini APS (acele posta servisi) yoluyla Komisyon Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Mezkûr yönetmelik hükmüne göre, kanuni bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayın istihdamı yapılmayacaktır. 
         Sınav sonuçlarına Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Başkanlığımıza itiraz edebilirsiniz.
         Bu ilan tebliğ mahiyetinde Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince adliyemiz internet sitesinden yayınlanmış olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI hususu ilan olunur. 04.10.2023 

         İSTENİLEN BELGELER

         1)  2022 KPSS sonuç belgesi 
   
         2) Öğrenim durum belgesi (komisyon başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca veya noterce onaylanmış onaylı örneği, yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde, belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine ilişkin denklik belgesi, belge e-devletten temin edilmişse karekod doğrulamasının yapıldığına ilişkin şerhi içermesi gerekmektedir)

         3) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak rapor,

         4) Mal bildirim Formu  (İndirmek İçin Tıklayınız)

         5) 2 adet güvenlik soruşturması formu (bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp biyometrik fotoğraf yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak.) (İndirmek İçin Tıklayınız) 

         6) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (İndirmek İçin Tıklayınız)

         7) Eş durum beyanı  (İndirmek İçin Tıklayınız)
    
         8) Nüfus cüzdan fotokopisi (yaş tahsisi ve isim değişikliği yaptıranların, yaş tahsis ve isim değişikliğine dair karar örneğini eklemesi)
   
         9) 2 Adet – biyometrik fotoğraf (Güvenlik ve Soruşturma Formuna yapıştırılacak fotoğraf haricinde) (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere 6X9 ebadlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)

         10) Adli sicil kaydı,

         11) Vukuatlı nüfus kayıt formu,

   

         NOTLAR:
         1) Evrakını elden teslim edecek olan aday; "diploma vb. belgelerin asıllarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) 

         2) Evrakını APS aracılığı ile gönderecek olan aday ise; evrak asılları ya da e-devletten temin edilen karekod doğrulamalı diploma veya öğrenim belgesi gibi belgelerin suretlerine komisyon başkanlıkları veya Cumhuriyet başsavcılıklarınca aslı gibidir ya da karekod doğrulamalarının yapıldığına dair şerhi yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Diploma vb öğrenim belgesi aslının gönderilmemesine dikkat edilmesi rapor, adli sicil kaydı vb diğer belgele asıllarının ise  ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.

         3) Evrakını elden teslim edecek aday; Ankara Batı Adliyesi 2. katta bulunan  Komisyon Başkanlığımıza bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Başka il üzerinden komisyon başkanlıkları ya da Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak acele posta servisi (APS) yoluyla gönderecek aday ise en geç 13 Ekim 2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Oğuzlar Mah. Prof.Dr. Necmettin Erbakan Cad. No:52  Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Etimesgut/ANKARA adresine acele posta servisi kullanılarak (APS) ulaştırmaları gerekmektedir.

         4) Ankara ilinde bulunan adayın evrakını elden bizzat Komisyon Başkanlığımıza teslim etmesi gerekmektedir. Başka bir komisyon ya da başsavcılık aracı kılınmamalıdır.

         5) İstenilen sınav belgeleri ile ilgili sorular için;

  Telefon Numarası: 0312 246 40 00 (santral) Dahili: 4095-4217 nolu telefonlardan iletişime geçebileceklerdir.

  Sözleşmeli Hemşirelik Sözlü Sınav Sonucuna ulaşmak için tıklayınız.

  Adres

  Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA

  Telefon

  0312 246 40 00

  E-Posta

  ankarabaticbsisaretadalet.gov.tr