2022/2023 Eğitim Öğretim Dönemi Ortaöğretim Staj Başvuruları
  17.05.2022

  T.C.
  ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  İ L A N

  TÜM STAJYER ADAYLARININ İLANI DİKKATLİ OLARAK
  İNCELEMESİ İHTAR OLUNUR!

      Ankara Batı Adliyesi ve mülhakatları olan Beypazarı Adliyesi, Kızılcahamam Adliyesi ve Kahramankazan Adliyesi Ortaöğretim (Tüm Lise ve dengi okullar) 4. Sınıf Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine;
      2022/2023 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Ankara Batı Adliyesi ve Komisyon Başkanlığımıza bağlı mülhakat adliyelerin birimlerinde ücretli stajyer olarak görev yapmak isteyen öğrencilerin ilan ekindeki staj başvuru dilekçesini tükenmez kalem ile doldurarak kimlik örneği ile birlikte ilgili okul müdürlüklerine elden teslim etmeleri,
      Okul müdürlüklerince toplanan başvuru dilekçelerinin Komisyon Başkanlığımıza en geç 3 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir.

  BAŞVURU DİLEKÇESİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR;

  -    Bölüm: Öğrenim gördüğü bölüm yazılacak.
  -    Lise: Lise adı tam yazılacak.
  -    Dilekçe: Dilekçe orta kısmı yanlışsız ve okunaklı doldurulacak.
  -    Tarih: Dilekçenin bittiği yere başvuru tarihi yazılacak.
  -    Öğrenci: Öğrenci İsim - Soy isim bölümünü doldurup imza atacak.
  -    Ek: Kimlik fotokopisi eklenecektir. (Ekli olmayan başvuru geçersiz sayılacaktır.)
  -    Ev Adresi: Öğrencinin aile/yakınları ile oturmuş olduğu ev adresi yazılacak.
  -    TCKN: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası dilekçede ilgili yere yazılacak.
  -    Engel Durumu: Öğrencinin hastalık/engellilik durumu var ise doldurulacak yok ise boş bırakılacak.
  -    GSM: Öğrenci, velisi ve kendisine ait telefon numarasını yazacak.
  -    Belge: Dilekçe tükenmez bir kalem ile doldurularak Okul Müdürlüğüne veya Koordinatör Öğretmene teslim edilecek. Okulun ilgili birimine 3 Haziran 2022 tarihinden önce başvuru dilekçesinin Komisyon Başkanlığımıza gönderilmesi gerektiği hususunun öğrenci veya velisi tarafından bildirilmesi gereklidir.
      
  UYARI 1: Başvuru dilekçeleri ilgili öğrenci tarafından bizzat ilgili okul müdürlüğüne teslim edilecek ve koordinatör öğretmen tarafından teslim alınacaktır.

  UYARI 2: Okul müdürlüklerince toplanan başvuru dilekçeleri liste halinde öğrencinin zorunlu staja tabi olduğu, kaynaştırma grubu içerisinde yer alıp almadığı hususu belirtilmek suretiyle üst yazıyla 3 Haziran 2022 tarihine kadar toplu olarak Komisyon Başkanlığımıza teslim edilmesi zorunludur.

  UYARI 3: Yapılan toplam başvuru sayısı Ankara Batı Adliyesi için 50, Kahramankazan Adliyesi için 2, Beypazarı Adliyesi için 2, Kızılcahamam Adliyesi için 1 kişilik kontenjanı aşması halinde 10 Haziran 2022 tarihi saat 15:00'te kura usulüyle stajyer öğrenci seçimi gerçekleştirilecektir.

  UYARI 4: Başvuru süresi sonrasında bölüm bazlı başvuru sayıları göz önüne alınarak toplam kontenjan içerisindeki bölüm kontenjanları hususunda Komisyon Başkanlığımızca ayrıca karar alınacaktır.

  BAŞVURULARIN 16 MAYIS - 1 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA YAPILMASI GEREKMEKTE OLUP, BU TARİHLER HARİCİNDE YAPILACAK BAŞVURULARIN KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZCA KABUL EDİLMEYECEĞİ HUSUSU İHTAR OLUNUR!


  Ek: Bir Dönemlik Son Sınıf Staj Dilekçesi

  Adres

  Oğuzlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52 Etimesgut/ANKARA

  Telefon

  0312 246 40 00

  E-Posta

  ankarabaticbsisaretadalet.gov.tr