ATATÜRK KÖŞESİ
PROJELER
ANKARA BATI SINAV MERKEZİNCE
CEZA İNFAZ KURUMLARINA YÖNELİK YAPILAN MÜLAKAT SONUÇLARINA İLİŞKİN EK İLAN

    Atanmaya hak kazanlar ile yedekler içerisinde yer alan adayların ilan yayın tarihinden itibaren 10 gün içerisinde;

     a) Tam teşekküllü devlet hastanesinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı-vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engellerinin bulunup bulunmadığına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu aslı,

     b) Başvuru sırasında beyan ettiği öğrenim durumu değişen aday ve yedeklerin en son öğrenim durumlarını gösterir onaylı öğrenim durumunu gösterir belge,

     c) Mal Bildirim formu doldurularak gönderilmesi,

     d) İki adet biometrik fotoğraf,

     e) Askerlikle ilişiği olmadığına ilişkin belge,

     Komisyon Başkanlığımıza APS posta yolu ile veya elden bizzat teslim edilmesi, 22.03.2018 tarihli sınav sonucuna ilişkin ilanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Batı Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←