ATATÜRK KÖŞESİ
PROJELER
T.C.
ANKARA BATI ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
İCRA KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

     Komisyon Başkanlığımızca 04/02/2017 tarihinde yapılan icra katipliği uyguluma sınav sonuçlarına ilişkin liste ekte yayınlanmıştır.

     İcra katipliği sözlü sınavı, Bakanlık tarafından yapılacak olup sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca bildirilecektir.

     Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 13/02/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Ankara Batı Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına elden teslim etmeleri veya APS yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

 

     MÜLAKATA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

     1. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (4 adet bilgisayar ortamında eksiksiz doldurularak ıslak imza ile imzalanacak) Her birine fotoğraf yapıştırılacak (ekte)
     2. Kimlik fotokopisi - 2 adet
     3. Mal Bildirimi Formu (ekte)
     4. Sağlık açısından görevini yapmaya engel halinin bulunmadığına ilişkin beyan (ekte)
     5. Nüfus Kayıt Örneği - 2 adet (evlilik, bekarlık veya boşanmışsa; bu dönemleri ayrı ayrı gösterir şekilde alınacak)
     6. Adli sicil (sabıka) kaydı 2 adet (evlilik, bekarlık veya boşanmışsa; bu dönemleri ayrı ayrı gösterir şekilde alınacak / Mühürlü olacaktır)
     7. Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)

 

Ekler :
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu için tıklayınız.
Sağlık beyanı için tıklayınız.
Mal Bildirimi Formu için tıklayınız.

 

UYGULAMA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Batı Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←