ATATÜRK KÖŞESİ
PROJELER
T.C.
ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
EK DUYURU 09/11/2017

        T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 10/10/2017 tarih ve 18514707-903.01.00.00-E.8788/127822 sayılı yazısı ile 657 sayılı DMK'nun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 144 üncü maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere personel alım ilanı yayınlanmış, Komisyon Başkanlığımızca 06/11/2017 tarihinde boy kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adaylar ilan edilmiştir.

        Aşağıdaki EK' de yayınlanan gün ve saatlere göre belirtilen yerde boy kilo ölçümü yapılacak olup, adayların belirtilen saatler dışında boy kilo ölçümüne gelmeleri halinde herhangi bir mazereti kabul edilmeyecektir.

İNFAZ KORUMA MEMURLUĞU BOY KİLO ÖLÇÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR İÇİN

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Batı Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←