ATATÜRK KÖŞESİ
PROJELER
T.C.
ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
DUYURU 06/11/2017

        T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 10/10/2017 tarih ve 18514707-903.01.00.00-E.8788/127822 sayılı yazısı ile 657 sayılı DMK'nun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 144 üncü maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere personel alım ilanı yayınlanmış;

        Aksaray Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Erkek) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-1, İnfaz ve Koruma Memurluğu (Bayan) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-2, Ceza İnfaz Kurumu Zabıt Katibi uygulama sınavına katılmaya hak kazananlar EK-3, Şoförlük uygulama sınavına katılmaya hak kazananlar EK-4, Bilgisayar Teknisyenliği mülakatına katılmaya hak kazananlar EK-5, Sıhhı Tesisat Teknisyenliği mülakatına katılmaya hak kazananlar EK-6,

        Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Erkek) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-7, İnfaz ve Koruma Memurluğu (Bayan) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-8,

        Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Erkek) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-9,

        Bartın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Erkek) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-10,

        Bartın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Sıhhı Tesisat mülakatına katılmaya hak kazananlar EK-11

        Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Sıhhı Tesisat mülakatına katılmaya hak kazananlar EK-12

        Çankırı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Erkek) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-13

        Çankırı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Bayan) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-14

        Çankırı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Sıhhı Tesisat mülakatına katılmaya hak kazananlar EK-15

        Ermenek Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Erkek) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-16

        Ermenek Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Aşçı mülakatına katılmaya hak kazananlar EK-17

        İnebolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Erkek) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-18

        İnebolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Bayan) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-19

        İnebolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Aşçı mülakatına katılmaya hak kazananlar EK-20

        Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Erkek) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-21

        Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Bayan) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-22

        Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Erkek) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-23

        Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Erkek) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-24

        Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Bayan) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-25

        Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Ceza İnfaz Kurumu Katipliği uygulama sınavına katılmaya hak kazananlar EK-26

        Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Şoförlük uygulama sınavına katılmaya hak kazananlar EK-27

        Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Bilgisayar Teknisyenliği mülakatına katılmaya hak kazananlar EK-28

        Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Sıhhı Tesisat Teknisyenliği mülakatına katılmaya hak kazananlar EK-29

        Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Sağlık Memurluğu mülakatına katılmaya hak kazananlar EK-30

        Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Aşçılık mülakatına katılmaya hak kazananlar EK-31

        Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Kalorifercilik mülakatına katılmaya hak kazananlar EK-32

        Kırıkkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için İnfaz ve Koruma Memurluğu (Bayan) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar EK-33

        Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Ceza İnfaz Kurumu Katipliği uygulama sınavına katılmaya hak kazananlar EK-34

        Tavşanlı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Elektrik Teknisyenliği mülakatına katılmaya hak kazananlar EK-35

        Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sınav ilanı için Sıhhı Tesisat Teknisyenliği mülakatına katılmaya hak kazananlar EK-36'da sunulmuştur.

        20/11/2017 Pazartesi günü saat 10:00'dan itibaren Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Katipliği uygulama sınavı, Kastamonu Ceza İnfaz Kurumu Katipliği uygulama sınavı ve Kütahya Ceza İnfaz Kurumu Katipliği sınavı yapılacaktır.

        Uygulama sınavı Ankara Batı Adliyesi 4. Kat Yemekhanesinde yukarıda belirtilen gün ve saatten itibaren yapılacak olup, belirtilen gün dışında uygulama sınavına katılmayan adayların mazeretleri kabul edilmeyecek, belirtilen gün dışında uygulama sınavı yapılmayacak, yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        23/11/2017 Perşembe günü saat 10:00'dan itibaren Aksaray Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Şoförlük uygulama sınavı, Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Şoförlük uygulama sınavı yapılacaktır.

        Uygulama sınavı Ankara Batı Adliyesi 2. Kat Komisyon Başkanlığı'nda yukarıda belirtilen gün ve saatten itibaren yapılacak olup, belirtilen gün dışında uygulama sınavına katılmayan adayların mazeretleri kabul edilmeyecek, belirtilen gün dışında uygulama sınavı yapılmayacak, yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        Boy Kilo ölçümü ve uygulama sınavına katılacak adayların belirtilen uygulama sınav saatinden en az yarım saat önce belirtilen sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

        Listelerde ilan edilen Teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) ve şoför adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri (ayrıca 28/11/2017 tarihinde sınav merkezimizce (www.ankarabati.adalet.gov.tr) adresinde ilan edilecek olup), ilan edilen ve uygulama sınavından sonra ilan edilecek olan adayların ekteki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu doldurarak vukuatlı nüfus kayıt tablosu, kimlik fotokopisi(4'er adet) ile birlikte en geç 04/12/2017 tarihine kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

        Tüm unvanların mülakat gün ve saatleri 28/11/2017 tarihinden itibaren (www.ankarabati.adalet.gov.tr) adresinde ilan edilecektir.

 

İNFAZ KORUMA MEMURU BOY KİLO ÖLÇÜM TARİHİ, YERİ VE HAZIRLANACAK EVRAKLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

RET EDİLEN ADAYLARA AİT LİSTE

EK-1

EK-2

EK-3

EK-4

EK-5

EK-6

EK-7

EK-8

EK-9

EK-10

EK-11

EK-12

EK-13

EK-14

EK-15

EK-16

EK-17

EK-18

EK-19

EK-20

EK-21

EK-22

EK-23

EK-24

EK-25

EK-26

EK-27

EK-28

EK-29

EK-30

EK-31

EK-32

EK-33

EK-34

EK-35

EK-36

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Batı Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←