ATATÜRK KÖŞESİ
PROJELER
T.C.
ANKARA BATI ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

    Komisyon Başkanlığımızca 01/10/2016 tarihinde yapılan sözleşmeli zabıt katipliği uyguluma sınav sonuçlarına ilişkin liste ekte yayınlanmıştır.


     Sözleşmeli zabıt katipliği sözlü sınavı 24 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 09:00 itibarıyla Ankara Batı Adliyesinde yapılacaktır.


     Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan, geçerli bir kimlik belgesi ile sözlü sınav mahallinde saat 08:30 itibarıyla hazır bulunmaları gerekmektedir. Geçerli kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.


     Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 10/10/2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Ankara Batı Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına elden teslim etmeleri veya APS yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

1- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurularak ıslak imza ile imzalanacaktır.) - 2 adet (ekte)
2- Kimlik fotokopisi - 2 adet
3- Nüfus kayıt örneği - 2 adet (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)
4- Adli sicil (sabıka) kaydı 2 adet
5- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
6- Eş durum dilekçesi (ekte)
7- Sağlık beyanı (ekte)

Ekler :
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu için tıklayınız.
Eş durum dilekçesi için tıklayınız.
Sağlık beyanı için tıklayınız.


Uygulama sınav sonuçları için tıklayınız.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Batı Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←