ATATÜRK KÖŞESİ
PROJELER
T.C.
ANKARA BATI ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

        Komisyon Başkanlığımızca 24/10/2016 tarihinde yapılan sözleşmeli zabıt katipliği sözlü sınavı sonuçlarına ilişkin liste ekte yayınlanmıştır.

        Sözleşmeli zabıt katipliği sözlü sınavı sonuçlarına göre atanmaya hak kazanan (asil ve yedek) adayların 07/11/2016 Pazartesi gününe kadar aşağıda belirtilen belgeleri Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

1-Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair belge (ekte)
2- Mal Bildirimi Formu (ekte)
3- 6X9 ebadında iki adet fotoğraf


Ekler :
Mal Bildirim Formu
Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair belge örneği

 

Sözlü Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Batı Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←