ATATÜRK KÖŞESİ
PROJELER
T.C.
ANKARA BATI ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

        Komisyon Başkanlığımızca 24/10/2016 tarihinde yapılan sözleşmeli mübaşirlik sözlü sınavı sonuçlarına ilişkin liste ekte yayınlanmıştır.

        Sözleşmeli mübaşirlik sözlü sınavı sonuçlarına göre atanmaya hak kazanan (asil ve yedek) adayların 07/11/2016 Pazartesi gününe kadar aşağıda belirtilen belgeleri Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

        1- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurularak ıslak imza ile imzalanacak ve 2 adet vesikalık fotoğraf yapıştırılmış olacaktır.) - 2 adet (ekte)
        2- Kimlik fotokopisi - 2 adet
        3- Nüfus kayıt örneği - 2 adet (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)
        4- Adli sicil (sabıka) kaydı 2 adet
        5- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
        6- Eş durum dilekçesi (ekte)
        7- Sağlık beyanı (ekte)
        8-Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair belge (ekte)
        9- Mal Bildirimi Formu (ekte)
      10- 6X9 ebadında 2 adet fotoğraf

 

Ekler :
Mal Bildirim Formu
Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair belge örneği
Sağlık Beyanı
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu
Eş Durumu Dilekçesi

 

Sözlü Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Batı Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←