ATATÜRK KÖŞESİ
PROJELER
T.C.
ANKARA BATI ADLİYESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
DUYURU

     5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253/9 maddesi ile 26/07/2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanununa göre uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca, 2016 yılında görevlendirilmek üzere uzlaştırmacı seçilecektir.

     Uzlaştırmacı olmak isteyip aşağıda belirtilen şartları taşıyan kişilerin belirtilen belgeler ile birlikte en geç 2015 yılı Kasım ayı sonuna kadar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na müracaat etmeleri ilan olunur.

 

 

EK-1   : Aranan Nitelikler ve Görevlendirme Usulü

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Batı Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←