ATATÜRK KÖŞESİ
PROJELER
T.C.
ADLİ YARGI
YAZI İŞLERİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLERİ
SÖZLÜ SINAV KURULU

İ L A N    M E T N İ

       Adli Yargı Görevde Yükselme Sözlü Sınav Kurulunun 15/10/2015 tarihli ve 3 sayılı kararı üzerine, sözlü sınava çağrılmalarına karar verilenlere ilişkin "Sınav Yeri ve Tarih Sorgu Ekranı" Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Ankara Batı Adliyesinin internet sitesinden duyurulmuştu.

      Söz konusu sorgu ekranında adayların "Öğleden Önce" ve "Öğleden Sonra"ki oturumda sözlü mülakata alınacakları belirtilmiş ise de, sözlü sınava girecek aday sayısının fazla olması nedeniyle Sözlü Sınav Kurulunun daha etkin ve verimli çalışmasını teminen, belirtilen tarihlerde sınava girecek tüm adayların sabah saat 08.30'da Ankara Batı Adliyesinde hazır bulunmaları,

      İlandan haberi olmayan veya herhangi bir sebeple Adliyede sabah hazır bulunamayan adayların da o gün içinde sözlü sınavlarının yapılacağı hususları ilanen duyurulur. 23.10.2015

                                                                                                                                                         BAŞKAN

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Batı Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←