ATATÜRK KÖŞESİ
PROJELER
SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK NİHAİ SINAVINI KAZANANLAR

     16/03/2015 tarihinde yapılan sözleşmeli mübaşirlik sözlü sınavı sonuçlarına göre atanmaya hak kazanan adayların 19/03/2015 Perşembe gününe kadar aşağıda belirtilen belgeleri Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

     1- Sözleşmeli mübaşirlik başvurusu esnasında ibraz edilen belgelerin aslı (öğrenim belgesi aslı veya onaylı sureti, KPSS sonuç belgesi aslı veya internet çıktısı)
      2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
      3- Kimlik fotokopisi
      4- Adli sicil (sabıka) kaydı
      5- Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair belge
      6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
      7- 2 adet vesikalık fotoğraf
      8- Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,
      9- Mal bildirimi formu

 

     "Sözleşmeli Mübaşirlik Nihai Başarı Listesi" için tıklayınız.

 

 

GEREKLİ EVRAKLAR

* Mal Bildirimi Formu

* Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair belge örneği

* Sağlık Beyanı

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Batı Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←