ATATÜRK KÖŞESİ
PROJELER
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ NİHAİ SINAVINI KAZANANLAR

     09-10/03/2015 tarihinde yapılan sözleşmeli zabıt kâtipliği sözlü sınavı sonuçlarına göre atanmaya hak kazanan adayların 18/03/2015 Çarşamba gününe kadar aşağıda belirtilen belgeleri Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

     1- Sözleşmeli zabıt kâtipliği başvurusu esnasında ibraz edilen belgelerin aslı (öğrenim belgesi aslı veya onaylı sureti, KPSS sonuç belgesi aslı veya internet çıktısı, Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da belgenin aslı veya onaylı sureti)
      2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
      3- Kimlik fotokopisi
      4- Adli sicil (sabıka) kaydı
      5- Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair belge
      6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
      7- 2 adet vesikalık fotoğraf
      8- Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,
      9- Mal bildirimi formu

 

     "Sözleşmeli Zabıt Katipliği Nihai Başarı Listesi" için tıklayınız.

 

 

GEREKLİ EVRAKLAR

* Mal Bildirimi Formu

* Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair belge örneği

* Sağlık Beyanı

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Batı Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←